Handelsbetingelser  
 

Hoppesjov.dk er en afdeling under Comfi Group Danmark. Vi importerer og sælger primært oppustelige aktiviteter og relaterede produkter.

Ønsker du at leje, skal du kontakte www.partyfun.dk


Priser:
Alle oplyste priser er excl. moms.

Ved bestilling:
Ved bestilling af vores produkter, forudbetales en del af de samlede omkostninger, idet vi fremstiller hovedparten af vores produkter ved bestilling. Du er derved sikret et 100% fabriksnyt produkt med mindre andet er aftalt. Forudbetaling fratrækkes endelig betaling.

Afbestilling:
Forudbetaling returneres ikke ved afbestilling uanset årsag hertil. Hoppesjov.dk forbeholder sig retten til - jævnfør dansk lov om indgåede aftaler - at afvise en afbestilling. I så fald vil kunden blive faktureret det aftalte beløb, uagtet om denne vil modtage varen eller ej.

Leveringstid:
Leveringstiden varierer afhængig af ordretilgang og andre faktorer. En hver indikation af leveringstiden fra Hoppesjov.dk's side er kun vejledende, og Hoppesjov.dk kan på ingen måde drages til ansvar af nogen art for eventuelle forsinkelser m.v.  Ordren betragtes først endeligt modtaget når eventuel forudbetaling er modtaget, og ordrebekræftelse er sendt til kunde. Estimeret leveringstid regnes altid fra afsendelse af ordrebekræftelse. Når produkterne er færdigproduceret oplyses forventet leveringsuge, f.eks. på faktura. Med mindre andet oplyses vil denne uge være frigivelsesugen.

Ordrebekræftelse:
Alle ordre bekræftes med endelig ordrebekræftelse/skitse. Det er suverænt ordrebekræftelen/skitsen, der er udgangspunktet for ordren. Det er derfor vigtigt at gennemgå modtaget ordrebekræftelse, da der kan være afvigelser fra eventuel forudgående tilbud, skitser og øvrig korrespondance.

Logo:
Det er muligt at få påtrykt logo, tlf.nr. osv. på sit nye produkt.

Hoppesjov.dk påtrykker eget navn/logo på alle produkter, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

 

 

 

 


Opbevaring:
Produkter henligger frit på Hoppesjov.dk's lager til og med 1 uge efter frigivelse. Herefter beregnes kr. 240,- pr. påbegyndt uge pr. påbegyndt palleplads. Frigivelse af produkter beregnes med udgangen af frigivelsesugen. Dvs. hvis et produkt frigives i uge 1 og ikke betales af køber - og derved ikke kan udleveres - beregnes lagergebyr fra og med uge 3. Produkter udleveres først ved betaling af fuldt lagergebyr samt produkternes pris, evt. rykkergebyrer osv.

Godkendelser o.lign.:
Hoppesjov.dk sælger til flere lande og det påhviler køber at få godkendt og synet produkter til brug i det land, hvori det skal anvendes i henhold til det pågældende lands lovgivning -  herunder Danmark.  Hoppesjov.dk kan ikke drages til ansvar for produkter, der ikke kan godkendes/synes som følge af konstruktion, produktionsmetode, materialer osv. Hoppesjov.dk leverer ikke certifikater eller anden dokumentation til brug for godkendelser o.lign. Dette gælder alle produkter store som små, herunder anvendelse, materialer, produktionsmetoder osv.

Vejledende informationer:
Alle billeder, beskrivelser, angivelser af mål, størrelse, vægt osv. på hoppesjov.dk skal kun betragtes som vejledende. Der må desuden påregnes en vis afvigelse fra aftalte mål, former og farver - også i forhold til endelig ordrebekræftelse.

Fragt:
Med mindre det tydeligt fremgår af faktura, ordrebekræftelse eller ifølge skriftlig aftale med Hoppesjov.dk, betaler kunde for fragt.

Såfremt det ikke er muligt at levere jævnfør aftale, f.eks. hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med modtager, vil varen blive returneret til afsender og nyt fragtbeløb vil blive beregnet.