Telte, buer og pavilloner.


Bue 1
 
Bue 7
 
Domepavillon 2 

Bue 2
 
Dome 1
 
Scenepavillon 1 

Bue 3
 
Dome 2
 
Telt 1

Bue 4
 
Domepavillon 1 
 
Telt 30
Bue 5   Bue 6  
Biltelt